در این وبسایت (zojerix.ir) قصد داریم جدید‌ترین و به روزترین آموزش ها رابا شما به اشتراک بگذاریم.

این وب سایت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

لطفاً نظر یا سوالتان مرتبط با مطلبی باشد که زیر آن نظر می­گذارید زیرا نظرات نامرت­بط حذف خواهند شد.

لطفاً اطلاعات خصوصی و یا مواردی همچون شماره تماس، اطلاعات شخصی و شماره پیگیری خرید خود را در بخش نظرات به نمایش قرار ندهید.

سوالات خود را یا از طریق ایمیل و یا در بخش نظرات سایت و یا پشتیبانی تلگرام با ما مطرح کنید و ممنون می­شویم از هر دو روش برای بیان نظر یا سوال خود استفاده نکنید زیرا در این صورت یکی از آن­ها حذف می­شود

بازگشت وجه فقط در صورت اثبات عدم کارکرد برنامه یا آموزش ها است و در موارد غیر از این هیچ گونه برگشت وجه صورت نخواهد گرفت (100% هزینه برگشت داده میشه).